Линк за изтегляне на документи за участие в тръжна процедура

Leading Manufacturer
26/04/17
Тръжна процедура – Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители
30/01/18

Документи във връзка с участие в тръжна процедура по „Закупуване и внедряване на Интегрирана система за планиране и управление на фирмените ресурси /ERP/“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, могат да бъдат изтеглени от следния линк: Линк за изтегляне