Tuesday November 28th, 2017

Линк за изтегляне на документи за участие в тръжна процедура

Документи във връзка с участие в тръжна процедура по „Закупуване и внедряване на Интегрирана система за планиране и управление на фирмените ресурси /ERP/“, финансирана от Оперативна […]