Wednesday September 28th, 2022

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002

„КОНВОЙ – УОРЛД“ АД стартира изпълнението на проект “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”   ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” […]
Friday October 19th, 2018

Проект № BG16RFOP002-2.002- 0579 -C01

Конвой-Уорлд АД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002- 0579 -C01 Развитие на управленския капацитет и растеж на Конвой-Уорлд АД Обща цел на проектното предложение е: Развитие на управленския […]
Wednesday October 17th, 2018

Проект BG16RFOP002-2.002-0579-C01

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.002-0579-C01   Номер на договора с изпълнител: № BG16RFOP002-2.002-0579-C01/SU-01   Проект  BG16RFOP002-2.002-0579-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и […]
Monday July 30th, 2018

ISO 9001/ISO 14001

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. ЕТИЧЕН КОДЕКС(КОДЕКС НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ) ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ
Tuesday January 30th, 2018

Тръжна процедура – Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители

“Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0579-C01, Конвой-Уорлд АД […]