Friday October 19th, 2018

Проект № BG16RFOP002-2.002- 0579 -C01

Конвой-Уорлд АД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002- 0579 -C01 Развитие на управленския капацитет и растеж на Конвой-Уорлд АД Обща цел на проектното предложение е: Развитие на управленския […]
Wednesday October 17th, 2018

Проект BG16RFOP002-2.002-0579-C01

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.002-0579-C01   Номер на договора с изпълнител: № BG16RFOP002-2.002-0579-C01/SU-01   Проект  BG16RFOP002-2.002-0579-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и […]
Monday July 30th, 2018

ISO 9001/ISO 14001

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click […]
Tuesday January 30th, 2018

Тръжна процедура – Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители

“Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0579-C01, Конвой-Уорлд АД […]
Tuesday November 28th, 2017

Линк за изтегляне на документи за участие в тръжна процедура

Документи във връзка с участие в тръжна процедура по „Закупуване и внедряване на Интегрирана система за планиране и управление на фирмените ресурси /ERP/“, финансирана от Оперативна […]
Wednesday April 26th, 2017

Leading Manufacturer

As a leading manufacturer of Total cleaning solutions in Bulgaria Convoy constantly monitors global trends and innovations in the field. Currently, our experts and eperts from […]