Tuesday January 30th, 2018

Тръжна процедура – Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители

“Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0579-C01, Конвой-Уорлд АД […]
Tuesday November 28th, 2017

Линк за изтегляне на документи за участие в тръжна процедура

Документи във връзка с участие в тръжна процедура по „Закупуване и внедряване на Интегрирана система за планиране и управление на фирмените ресурси /ERP/“, финансирана от Оперативна […]
Tuesday June 27th, 2017

Конвой-Уорлд АД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002- 0579 -C01

Конвой-Уорлд АД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002- 0579 -C01 Развитие на управленския капацитет и растеж на Конвой-Уорлд АД Обща цел на проектното предложение е: Развитие на управленския […]
Wednesday April 26th, 2017

Leading Manufacturer

As a leading manufacturer of Total cleaning solutions in Bulgaria Convoy constantly monitors global trends and innovations in the field. Currently, our experts and eperts from […]